Litteratur och CD-skivor

Ny bok! Jon Russ:
 • British Bat Calls, A Guide to Species Identification Dammfladdermus, nordisk och gråskimlig saknas, men ändå ovärderlig. 300:- på Amazon

  Barataud:
 • The inaudible world Fladdermöss CD + häfte 1 CD med heterodyninspelningar, 1 CD med tidsexpansion 10 ggr Naturbokhandeln Sök på Barataud i webbshopen

  Christian Dietz:
 • Handbook of the Bats of Europe and Northwest Africa. Standardhandboken, rekommenderas!
 • Illustrated_Key to European Bats Hämtat från Dietz hemsida

  Timmy Fagerlund:
 • White-nose syndrome - Ett dödligt hot mot Europas och Skandinaviens fladdermuspopulationer?

  Johan Ahlén:
 • Inventering av fladdermöss i Skåne 2010

  Blank, de Jong och Lind (från grannlänet):
 • Fladdermusfaunan i Jönköpings län

  Rune Gerell och Karin Gerell Lundberg (utgivet via Länsstyrelsen):
 • Inventering av barbastell i Skåne 2007-2009
 • Fladdermöss i Skåne Beställs från länsstyrelsen
 • Inventering i Malmö Stad 2008
 • Fladdermöss i Söderåsens nationalpark 2008
 • Övervakning av fladdermöss i Skåne län 2004
 • Fladdermusfaunan på 20 platser i Skåne 2003 Här finns 20 olika ställen som kan vara värda ett besök.
 • Övervakning av fladdermöss i Skåne 2002
 • Övervakning av fladdermöss i Skåne 2001

  Ingemar Ahlén (ett urval):
 • Ahlén, I. 2015. Åtgärdsprogram för barbastell, 2015-2019
 • Fladdermöss -Gotland-LifeELMIAS-2014-20150223.pdf
 • Use of ultrasound detectors for bat studies in Europe
 • Dvärgfladdermusen uppdelad i två arter
 • Skillnader mellan Skandinaviens tre Pipistrellus-arter
 • Inventering av barbastell 1999-2003
 • Inventering av barbastell 2004
 • Heterodyne and time expansion methods for identification of bats >>>>>> bilder
 • Fladdermusfaunan i Sverige. Arternas utbredning och status. Kunskapsläget 2004
 • Inventering av barbastell (Barbastella barbastellus) 2005
 • Handlingsprogram för skydd av fladdermusfaunan
 • Inventering av barbastell (Barbastella barbastellus) 2006
 • Barbastell och några andra ovanliga fladdermusarter i Sverige 2007
 • Nya fynd i Skånes fladdermusfauna
 • Barbastell-projektet, bestämningshjälp och raritetskontroll samt anmärkningsvärda fynd av fladdermöss i Sverige 2008
 • Integrerad viltövervakning; fladdermöss Chiroptera Innehåller bl.a. en beskrivning av artkarteringsmetoden, huvudmetoden för inventering av fladdermöss.
 • Nymffladdermus Myotis alcathoe – en nyupptäckt art i Sverige
 • Fladdermusfaunan i Sverige. Arternas utbredning och status. Kunskapsläget 2011
 • Övervakningsmetoder: Övervintrande fladdermöss
 • Övervakningsmetoder: Artkartering av fladdermöss
 • Övervakningsmetoder: Linjetaxering (kommer)