Kalendarium 2015


Bat Night i Taberg 29/8

Bat Night, Naturhistoriska i Stockholm 29/8

Årets stora fladdermusträff 3-5 juli 2015. Lunnahöja

Fladdermöss i Stadsparken
6 maj 2015 21:00 - 22:30: När solen går ner vaknar Stadsparkens skickliga insektsjägare. Fladdermusexperten Cecilia Wide berättar om fladdermöss och har med sig en detektor så att man kan höra deras märk-liga ljud.
Plats: Stadsparken i Lund, samling vid växthuset nära entrén från Nygatan.


Tidigare (samlad info finns på arkivsidan)
2015:

Möte Östra Svealand 18/4 2015. Evolutionsmuseet i Uppsala


Snickarboa, S Rörum 11/4 2015. Vi snickrar holkar

2014:
26-27 april: Träff i Taberg

2013:
16 november: Ljudanalys i S Rörum.
24 augusti: Fladdermuskväll i Lunnahöja.

2012:
6-7-8 juli: Workshop, "Artbestämning av fladdermöss med hjälp av ljud; teori, övningar och analys".
18 april: Skäralid
10-11 mars: Workshop i Höör

2011:
23 oktober: Besök på Fladdermuscentrum i Taberg.
8 oktober: Hemsidan sjösätts.
16 augusti: Gruppen bildas.

Med fladdermöss på menyn:

Länsstyrelsens naturguidningar
Tykarpsgrottan
Kristianstad, vattenriket
Hovdala, Stefan Viktorsson
Höör, Espen Jensen
Vilda Malmö
Christinehofs Ekopark
Göteborgs Naturhistoriska