Inspelningar (Sidan bearbetas)

Svenska fladdermöss >

Australiska fladdermöss (NSW) >

 

Några exempel på hur en heterodyndetektor låter


Ljudet är sådant som man normalt hör i en fladdermusdetektor, heterodynformat. Detta ljud fås som skillnaden mellan fladdermusens utsända ljud och den frekvens som ställs in på detektorn (anges inom parentes).
Läs Johan Eklöfs utmärkta snabblektion "Att höra fladdermöss" på www.fladdermus.net!

 

Dvärgpipistrells, Pipistrellus pygmaeus

(55 kHz) Lillehem 26 juli 2011, jaktläte.
(55 kHz) (20 kHz) Häckeberga 19 augusti 2011. Parningsrop tre ggr och fler i bakgrunden. Vid 55 kHz hörs endast navigeringslätet och vid 20 kHz framträder sånglätet bäst.

 

Vattenfladdermus, Myotis daubentonii
(45 kHz) Trollsjön, Eslöv 7 september 2011.

Nordfladdermus, Eptesicus nilssonii.
(30 kHz) Lillehem 2 okt 2011.
(30 kHz) Lillehem 2 okt 2011. Här och i nästa inspelning fångas en insekt.
(30 kHz) Lillehem 2 okt 2011.

 

Stor brunfladdermus, Nyctalus noctula
(20 kHz) Lillehem 7 juni 2011.

Blandade inspelningar

(30 kHz) (55 kHz) Nordfladdermus + dvärgpipistrell. Trollsjön, Eslöv 7 sept 2011.

(20 kHz) (25 kHz) (30 kHz) Nordfladdermus + stor brunfladdermus. Lillehem 2 okt 2011. Den stora låter här mest typisk med detektorn inställd på 25 kHz.