Skåne

Fladdermössens Hovdala.

10 guidningar under juni-september; bl.a. europeiska fladdermusnatten 25 augusti.

Stockholm

Riksmuseet i Stockholm, 25 augusti. Europeiska fladdermusnatten.

Föredrag och film i Cosmonova + exkursion i Nationalstadsparken. Naturhistoriska riksmuseet arrangerar. Anmälan, avgift.

Gotland

Botaniska trädgården i Visby, 4 augusti

Samling  kl. 20.45. Kort föredrag och därefter fladdermusspaning i och kring Botaniska Trädgården. DBW (De Badande Wännerna) arrangerar. Gratis, alla som vill är välkomna.

 

 

Fladdermusguidning kl 19:30

Östra Sallerups Kyrka, Hörby

 

 

 Länsstyrelser som har samlad information:

Länsstyrelsen Skåne

Känner du till andra guidningar, så hör av dej till mej!