Starta här: Fladdermusguide
En liten guide som används av några av gruppens medlemmar vid fladdermusguidningar.

Det finns några olika sätt att lyssna på fladdermössens ljud. Det vanligaste och enklaste är med en heterodyndetektor.
Den skapar ett ljud som är skillnaden mellan en förinställd frekvens och fladdermusens ljud. Den är lätt att använda för att lyssna efter fladdermöss men kräver träning för att kunna göra en säker artbestämning. Vissa arter är lättare än andra och kan ganska lätt bestämmas av nybörjaren.

Den billigaste (Magenta) kan du köpa direkt hos tillverkaren, se här nedanför. Den räcker gott även för en duktig fladdermuskännare.

För att ha en chans att klara av de knepigare arterna behövs en detektor som kan göra inspelningar men hög fart för senare analyser.
Besök gärna sidan ”Spektrogram”” ifall du vill veta mer.

Tänk på att det i första hand är din egen erfarenhet som gör detektorn till ett användbart hjälpmedel. Låna en detektor, köp sen en egen som du kan vänja dej vid (de kan ha lite olika ljudåtergivning) och ta sen varje tillfälle att träna dina öron. Vill du sen gå vidare, så finns mer avancerade modeller med möjligheter att spela in och analysera ljudet i efterhand.
Här finns bra detektoröversikter: Warwickshire Bat Group, NHBS
Batmanagement.com Här finns ljudfiler också att jämföra; man förstår varför Petterssons grejer kostar lite mer än konkurrenternas…
En annan som jämför detektorer finns här: www.batworker.co.uk

Tillverkare:

Pettersson Elektronik Vår svenska detektortillverkare som har satt standarden för en bra detektor. Heterodynmodeller: D100 och D200.
Magenta, Bat4 och Bat5.
Batbox Engelsk tillverkare, Batbox III.
Bund Tysk tillverkare som tillverkar en detektor som själv söker efter fladdermusfrekvenser: SSF Bat2.
Elekon Schweizisk tillverkare som har en ännu mer avancerad självsökande detektor: BatScanner.
Batseeker Lågpris c:a 37 € (USA fri frakt)

Holkar
Enkla och bra byggbeskrivningar finns här och här
Våra norska vänner har bra info här: Flaggermuskasser
Färdiga bra fladdermusholkar finns hos denna danska återförsäljare: Bird + Garden Care ApS
Amerikansk holkbyggarbok från BatCon.org Bat House Builders Handbook

Internetaffärer
NHBS är en välsorterad engelsk nätaffär där du kan hitta alla dessa olika tillverkare. Normalt kan man också köpa direkt av tillverkaren.