Med fladdermöss på menyn:

Fladdermus.net Den mest informativa svenska hemsidan om fladdermöss.
Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelsen Kronoberg
Tykarpsgrottan
Hovdala, Stefan Viktorsson
Höör, Espen Jensen
Christinehofs Ekopark

Svenska (eller nästan)

Naturvårdsverkets information om fladdermöss.
Naturhistoriska museet
WWF:s fladdermussida Här brukar finnas en sammanställning över aktiviteter i Sverige.
Norsk Zoologisk Forenings flaggermusgruppe Norsk, mycket informativ hjemmeside.
Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus En annan norsk hemsida.
Pepparkaksform

Internationella

Bat Conservation Trust
Eurobats Europeiska fladdermusavtalet.
BatLife Europe Nybildad (aug 2011) organisation för att stödja de europeiska fladdermössen.
Warwickshire Bat Group Engelsk sida med mycket nyttig läsning. Här finns många ljudinspelingar också.
Bat Conservation and Management Mycket innehållsrik amerikansk hemsida.